Przewiń

 

Lekarze pracujący w naszej klinice mają doświadczenie i umiejętności zdobyte i ugruntowane w pracy klinicznej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo prawie wszystkie zabiegi, jakie można zaoferować w dziedzinie stomatologii.  Każdorazowo będziemy doradzać najwłaściwsze plany leczenia uzależnione od stanu zdrowia jamy ustnej i całego organizmu.

Zwykle dróg leczenia jest kilka i za każdym razem postaramy się je wszystkie przedstawić i omówić. Pozwoli to Państwu wybrać najbardziej zadawalający i korzystny wariant leczenia w danej sytuacji zdrowotnej.

Zapraszamy do gabinetu stomatologicznego w Zalesiu Górnym zarówno na wizytę kontrolną, jak i w celu zaplanowania leczenia.

 

 

 

 

Certyfikaty

 

Maria Preiskorn-Rynkiewicz

Dr nauk medycznych, specjalista periodontolog, implantolog. W 1998 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, uzyskując tytuł lekarza stomatologa.

W latach 1998-2004 asystent w Centralnej Przychodni Lekarskiej na ul. Koszykowej  w Warszawie.

W 2004 r. uzyskała tytuł specjalisty periodontologa nadany przez Centralną Komisję Medyczną w Łodzi oraz tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 2004-2013 Kierownik Poradni Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii na ul. Nowy Zjazd w Warszawie.

W 2009 r. uzyskała umiejętność implantologa na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Autorka wielu publikacji i wystąpień naukowych w kraju i za granicą. Współorganizatorka wielu szkoleń dla lekarzy i asystentek z dziedziny periodontologii i implantologii. W latach 2005-2014 kierownik specjalizacji dla lekarzy szkolących się w dziedzinie periodontologii.

Od grudnia 2012 r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Periodontologii, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Starszy Sternik Motorowodny, Instruktor Rekreacji w dziedzinie aerobik.

Pasjonuje się sportami wodnymi, uprawia narciarstwo biegowe i zjazdowe, bardzo lubi jazdę na rowerze, uprawia biegi.

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

Beata Rakowska (Kolasa)

Lekarz stomatolog, specjalista periodontolog.

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie - I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii. Podczas studiów była członkiem  Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie. Jest współautorem pracy „Zmiany w obrębie narządu żucia u osób ze skrzydłowymi brakami uzębienia”, która została przedstawiona na 3 Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków w Warszawie.

Po studiach odbyła roczny staż w Wojewódzkim Centrum Stomatologii SP ZOZ ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.

W latach 2008 - 2012 odbywała szkolenie specjalizacyjne z periodontologii w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie.

W marcu 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach

z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji oraz periodontologii.

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

Magdalena Marczyńska-Stolarek

Doktor nauk medycznych, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta. W 2001 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, uzyskując tytuł lekarza stomatologa. W latach 2001 - 2006 asystent w Centralnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Koszykowej  w Warszawie. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W latach 2004 - 2009 asytent w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2009 r. uzyskała tytuł specjalisty ortodonty.

Od 2009 r. do teraz jest adiunktem w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autorka wielu publikacji i wystąpień naukowych w kraju i za granicą. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji

naukowych w dziedzinie ortodoncji. Uprawia narciarstwo, pływanie i nurkowanie, lubi jazdę na rowerze.

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

Monika Andrzejuk

Lekarz dentysta, specjalista pedodonta.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ukończony w 2008 r.).

Współautorka pracy ,,Sposoby identyfikacji zwłok na podstawie dowodów dentystycznych”, wyróżnionej nagrodą spacjalną jury podczas V Międznarodowego Kongresu Młodych Medyków w Warszawie.

Roczny staż podyplomowy odbyła w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek”.

W 2010 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła specjalizację w dziedzinie stomatologii dziecięcej, wiosną 2014 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu stomatologii dziecięcej, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.

Do czerwca 2014 roku wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM. Współautorka pracy ,,Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa. Przegląd piśmiennictwa”.

Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz pogłębia wiedzę na kursach i szkoleniach.

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

Marta Marquardt-Grzella

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajmuje się stomatologią estetyczną, endodoncją z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego oraz protetyką. Wykazuje dużo cierpliwości w pracy z najmłodszymi pacjentami. Kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Leczenie prowadzi w oparciu o nowoczesną diagnostykę i materiały.

Aktywna uczestniczka kursów i kongresów stomatologicznych. Chętnie zwiedza świat z plecakiem poznając przy okazji ciekawych ludzi i ich kulturę.

 

 

 

 

 

Certyfikaty

 

Karolina Lubowiecka

Asystentka Stomatologiczna- Higienistka.

Absolwentka Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej kierunek Higiena stomatologiczna.

W Maria-Dent wykonuje zabiegi higienizacyjne oraz asystuje lekarzom we wszystkich zabiegach jakie oferuje nasz gabinet.

W swojej pracy ceni sobie przede wszystkim kontakt z pacjentem, a jego zadowolenie po wykonanym zabiegu higienizacji jest dla niej największym wynagrodzeniem.

Wolny czas uwielbia spędzać przy dobrym filmie.Hobby to gotowanie.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Mironiuk

Ratownik medyczny.

W wolnym czasie żeglarz.

 

 

 

 

 

 

Sylwia Stępień

Asystentka stomatologiczna.

Absolwentka Szkoły Policealnej GoWork na kierunku asystent stomatologii. Obecnie studentka 3. roku Pedagogiki w Społecznej Akademii Nauk.

Od najmłodszych lat fascynuje się tajemnicami, jakie skrywa stomatologia. Ceni komfort i zadowolenie pacjenta. W wolnym czasie chętnie angażuje się w projekty wolontaryjne.

© MariaDent 2021

rtg

tomograf 3d

implanty

ortodoncja

Informacja środowiskowa

Projekt witryny: