Przewiń

Mapa

Zapraszamy Państwa w godzinach:

od poniedziałku do piątku : 9.00 -19.00

w soboty: 9.00 -12.00

Adres: ul. Wzgórz 9, 05-540 Zalesie Górne

Aby zarezerwować wizytę prosimy o wybranie jednej z opcji:

- prosimy o kontakt  telefoniczny: 22 424 94 05

- wysłanie wiadomości e-mail

 

Dojazd do Zalesia Górnego kolejką podmiejską z dworca Warszawa-Śródmieście kierunek zachodni: Warka, Radom, Czachówek - ok. 40 min.

Autobusy: L 13

 

Akceptujemy płatności kartą:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze standardem RODO.

 • RODO

  Szanowni Państwo.

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej:„Administrator”) jest PPL Maria-Dent z którym możecie się Państwo kontaktować pisemnie pod adresem O5-540 Zalesie Górne ul Wzgórz 9 lub drogą e-mailową pod adresem: mariadent@mariadent.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej.

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji celów zgodnych z zakresem działania podmiotów leczniczych - stomatologia

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i lekarze oraz przedstawiciele Administratora. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań podmiotów leczniczych – stomatologia zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi dokumentacji medycznej. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę w przypadku gdy będzie to zgodne z przepisami szczegółowymi dotyczącymi dokumentacji medycznej,

  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;

  • w razie zakończenia działalności PPL Maria-Dent

  Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych .

  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych innych niż wynikających z przepisów dotyczących danych medycznych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  6.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  6.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  6.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  6.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  6.6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  6.7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,

  6.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   

  PPL Maria-Dent Ireneusz Rynkiewicz

© MariaDent 2022

rtg

tomograf 3d

implanty

ortodoncja

Informacja środowiskowa

Projekt witryny: